Netin villissä viidakossa monelta pääsee unohtumaan se, että nettiä koskevat samat lait kuin netin ulkopuolellakin. Yleisimmin netissä syyllistytään kunnianloukkaukseen, laittomaan uhkaukseen ja yksityisyyden suojan rikkomiseen.

Laissa todetaan näistä rikoksista seuraavaa.

 

Kunnianloukkaus:

 

Joka

1) esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, taikka

2) muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla halventaa toista,

on tuomittava kunnianloukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

Kunnianloukkauksesta tuomitaan myös se, joka esittää kuolleesta henkilöstä valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan kärsimystä ihmiselle, jolle vainaja oli erityisen läheinen.

HUOM! Monesti kuvitellaan, että julkisuuden henkilöt olisivat jotenkin vapaata riistaa. Laki rajaa kuitenkin kunnianloukkauksen alta pois nimenomaan TOIMINNAN ARVOSTELUN politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa jne. Laki ei siis salli julkisuudenhenkilönkään mollaamista tai haukkumista vain siksi, että kyseinen henkilö on julkisuudenhenkilö. Usein näistä asioista kuitenkin vaietaan, koska a) julkisuudenhenkilöt tarvitsevat julkisuutta b) oikeudenkäynti asiasta tuo loukkaukselle vain lisää julkisuutta.

 

Laiton uhkaus:

Joka nostaa aseen toista vastaan tai muulla tavoin uhkaa toista rikoksella sellaisissa olosuhteissa, että uhatulla on perusteltu syy omasta tai toisen puolesta pelätä henkilökohtaisen turvallisuuden tai omaisuuden olevan vakavassa vaarassa, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, laittomasta uhkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

 

Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen

Joka oikeudettomasti

1) joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai

2) muuten toimittamalla lukuisten ihmisten saataville

esittää toisen yksityiselämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, on tuomittava yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä ei pidetä sellaisen yksityiselämää koskevan tiedon, vihjauksen tai kuvan esittämistä politiikassa, elinkeinoelämässä tai julkisessa virassa tai tehtävässä taikka näihin rinnastettavassa tehtävässä toimivasta, joka voi vaikuttaa tämän toiminnan arviointiin mainitussa tehtävässä, jos esittäminen on tarpeen yhteiskunnallisesti merkittävän asian käsittelemiseksi.

Laki on yksiselitteinen, mutta miksi sen soveltaminen netissä tuntuu yhä monesti olevan lapsenkengissä?

Tässä kuitenkin pari esimerkkitapausta:

Poliisia netissä herjanneelle tuomio kunnianloukkauksesta (Ilta-Sanomat) http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288338323912.html

Uhkaili ja haukkui homoksi, maksettavaa 2 700 euroa (Länsi-Uusimaa)

http://www.lansi-uusimaa.fi/artikkeli/103510-uhkaili-ja-haukkui-homoksi-maksettavaa-2%E2%80%89700-euroa

Mies haukkui toista netissä, tuomittiin kunnianloukkauksesta (Turun sanomat)

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/115273/Mies+haukkui+toista+netissa+tuomittiin+kunnianloukkauksesta

”Oloneuvos” tuomittiin nettikirjoittelusta (Satakunnan kansa)

http://www.satakunnankansa.fi/Satakunta/1194703044099/artikkeli/+oloneuvos+tuomittiin+nettikirjoittelusta.html

Yksi ongelma nettimaailmaa ja lakia kuitenkin vaivaa. Identiteettivarkautta ei ole Suomessa vielä saatu kriminalisoitua. Näin ollen ihminen saa netissä esiintyä kenenä haluaa, jos ei samalla syyllisty muuhun rikokseen. Onneksi toisen ihmisen nimissä tehtävä kirjoittelu on sellainen taiteenlaji, että harvempi siinä onnistuu syyllistymättä johonkin edellä mainittuun rikokseen.